Titanofestivalen

En av de store musikkfestivalene med gammeldansmusikk er Titanofestivalen som ble grunnlagt i 1979. Det hele begynte i Skjåk i Gudbrandsdalen og festivalen ble grunnlagt av to gutter fra Ringerike, Sigmund Dehli og Harald Henschien jr. Året etter oppstarten begynte de også å arrangere NM i gammeldansmusikk, som ble avholdt samtidig med festivalen. Festivalen flyttet rundt til nye steder hvert år, men fra begynnelsen av 1990-tallet ble den flyttet til Vinstra og har vært avholdt her helt inntil siste festival i 2006.

Navnet på festivalen kommer fra Italia og er et merke på trekkspill. Fabrikken som lager merket Titano synes det var en spennende ide med en musikkfestival for folkemusikk og gikk med på en avtale med de to grunnleggere av festivalen.

Festivalen

Til å begynne med var festivalen veldig flinke til å engasjere artister innen gammeldans og de kom gjerne fra hele Norden. På midten av 1980-tallet da var på sitt største hadde de besøk av flere nasjonale kjendiser som Håkon Brusveen, Arne Bendiksen og ikke minst Hjalmar «Hjallis» Andersen. Disse bidro også på arrangørsiden og var med til å gjøre festivalen kjent innen folkedansmiljøet. På slutten av 1980-tallet ble Titanofestivalen regnet som den største i Norge innen folkemusikk og foruten et stort og variert musikk- og danseprogram ble det avholdt NM i gammeldansmusikk samt buskspill.  På det meste var det 200 deltakere med til NM og mer enn 10 000 besøkende.

Et av årene ønsket arrangørene en ny vri på festivalen og forsøkte å få med seg flere av deltakerne i planleggingen. Blant annet ble noen av de lokale musikkgruppene invitert til Vinstra for å være med til å skape mer oppmerksomhet rundt festivalen da antallet besøkende hadde gått ned. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av folk med lang fartstid innen gammeldans. Disse kom opp med flere tiltak og det ble blant annet gjort en innsats for å ta vare på ungdommene som var på vei inn i miljøet, slik at disse ikke mistet interessen. Gruppen hadde også som oppgave å finne et dommerpanel til NM i gammeldans og durspill og dette lykkes med stor suksess.

 

Pop folkemusikk

Folkemusikken som til tider ble spilt på Titanofestivalen var ikke alltid av den gode, gamle sorten og det kan blant annet sees på noen av de band som har deltatt tidligere. Her kan nevnes Bill Booth Band, Tramps, Lomsk og spesielt Dusty Cowshit, alle band som er for de unge og var et forsøk på å få flere besøkende blant det unge publikum. Festivalen gjorde mye ut av at det ikke kun var en festival for de gamle gubbene som likte å høre på «Livet på Finnskogen», men en mer mangfoldig festival med gammeldans i sentrum, men hvor det også er plass til annen folkemusikk enn typisk norsk. Festivalen hadde blitt mer flerkulturell og det var kanskje en av grunnene til at de lykkes såpass bra på begynnelsen av 1990-tallet. Dessverre holdt det ikke og etter 28 år på rad måtte de avvikle festivalen etter 2006. På det tidspunkt var det ikke lengre økonomisk forsvarlig å fortsette på grunn av et sviktende antall deltakere.

Privacy Policy