Gamaldans

Gamaldans eller gammeldans som den også kalles, høres kanskje ut som en dans fra gamle dager, men det er ikke tilfelle. Dansen stammer fra 1900-tallet og kom til Norge fra Europa hvor denne type dans var populær, spesielt blant det som kalles for det bedre borgerskap. På den tiden da dansen kom til landet vårt ble den sett på som noe nytt og spennende og særlig ungdommen tok imot dansen med stor glede. Det tok derfor ikke lang tid før de nye dansene hadde blitt like populære i Norge. Selv om jazzdans kom til Norge allerede 20 år senere, var det likevel mange som foretrakk å fortsette med gammeldans.

Navnet på dansen dekker over flere ulike danser, blant annet vals, polka og masurka. Musikken som spilles til gammeldans blir gjerne spilt på trekkspill eller fele, og til tider blir det også brukt hardingfele.  I begynnelsen var det Per Spelemann og fela som sto for musikken, men senere har det blitt trekkspillet som er det dominerende instrumentet.

En dans i dansen

Det har helt sikkert vært mange diskusjoner gjennom tiden om hvilke gammeldanstyper som er den riktige. Vals er den dansen som regnes for den viktigste innen gammeldans. Denne dansen stammer fra Østerrike og ble «oppfunnet» på 1700-tallet. Det er en pardans som danses i 3-takt og den ble fort populær opp gjennom Europa denne dansen er fortsatt populær ved store selskaper i dag. Til å begynne med danset man wienervals som kom til på 1800-tallet, men i dag har denne for det meste blitt erstattet av engelsk vals, som er en langsommere vals. Vals har gjennom tiden også vært en av favorittdansene til romantikkens komponister når de lagde nye verker.

Tysk pardans

En annen dansetype som hører til gammeldans er reinlender som er en tysk pardans. Dansen går i to-takt og veksler mellom hinkesteg og polkasteg, men rytmen er annerledes enn vanlig polka. I Norge danses reinlender i en enkel, todelt form med framsteg og runddans, fire + fire takter. Men det finnes flere danser innen gammeldans som kommer fra utlandet og en av disse er Masurka fra Polen. Dansen er en gammel nasjonaldans som danses i en ujevn 3-takt. Tempoet er moderat og parene som danser utfører en rekke varierte bevegelser. Det er også en av få danser hvor det er mulig å improvisere. I Polen ble masurkaen innført av Chopin og senere dyrket av andre polske komponister.

Polka

Sist, men ikke minst, finner vi polka som også tilhører gammeldans. Denne dansen er samtidig en av de mest kjente varianter av dans og en av de mest populære i Norge og mange steder i utlandet. Navnet betyr egentlig tsjekkisk ‘halvsteg’ og oppstod i Praha rundt 1830. Polka er en pardans som danses i en rask to-takt og den feiende runddansen er en av de karakteristiske trekkene med polka. Dansen er i familie med schottisch og på 1900-tallet var polka den mest populære selskapsdansen sammen med vals. Musikken til polka ble introdusert av blant annet Bedřich Smetana og Antonín Dvořák.

Privacy Policy